Over ons

De Geschiedenis van Onzea Drukkerij Papierhandel

De Jaren 20… van de vorige eeuw
Onzea Drukkerij Papierhandel NV werd in 1927 gesticht te Borgerhout door Jos Onzea, en heette toen HUIS J.ONZEA-LENS. De Borgerhoutse schoolkinderen vonden in de winkel al hun schoolmateriaal en hun boeken. Van in het begin werd er aan de scholen in de stad en de agglomeratie Antwerpen gekleurd en wit tekenpapier, teken- en schildergerief, schriften en materiaal voor kleuteronderwijs geleverd.

Omdat de winkel zich pal over het Technisch Instituut Borgerhout bevond (de vroegere “vakschool”, bekend o.m. door de film “Blueberry Hill” van de Antwerpse cineast Robbe De Hert), specialiseerde men zich ook in technisch tekengerief. Verschillende generaties vaklui, regenten en ingenieurs van over het ganse Vlaamse land kochten hun materiaal bij ‘den Onzea’

De Jaren 50…
In de jaren vijftig nam zoon Jan Onzea de eenmanszaak over en richtte tevens een drukkerij op. Zijn vrouw, Agnes De Jonghe, leidde de winkel, en later de verkoop in de scholen. De firma werd bekend onder de naam ‘drukkerij-papierhandel J.Onzea - De Jonghe’. Men engageerde een vertegenwoordigster die de scholen ging bezoeken.

Er ontstond een groothandelsactiviteit, en goederen werden in grotere hoeveelheden rechtstreeks uit de fabrieken en uit het buitenland betrokken. De scholen werden beleverd met een lichte vrachtwagen.

De Jaren 70…tot 90
In de jaren zeventig kwamen de zonen Kris en Dirk de firma versterken. Het gebouw bood te weinig ruimte en werd in verschillende stappen vergroot en uitgebreid. Zo werden onder meer de aanpalende magazijnen gekocht van de firma MEVO, een bedrijf gespecialiseerd in winkelinrichting.

In 1993 werd er een vennootschap opgericht, onder de benaming drukkerij-papierhandel Onzea nv, die de activiteiten van de eenmanszaak overnam. Kris en Dirk Onzea werden gedelegeerd bestuurder. Mettertijd nam in het geheel van de firma Onzea het belang van het houden van de winkel voor de particuliere verkoop van schoolmateriaal af. Het Technisch Instituut Borgerhout werd gesloten en de firma had reeds enige tijd het accent gelegd op drukkerij en groothandel.

De Jaren 90 en 2000
De firma ging zich meer richten naar de B2B-verkoop, nl. scholen en kantoren. Om dit te kunnen realiseren werd er samengewerkt met branchegenoten in een aankoopvereniging Consorpa, die zich inmiddels via fusies over Vlaanderen en Nederland uitstrekt en uitgroeide tot het huidige Quantore.

Vanuit een gezamenlijk centraal magazijn (tussen Antwerpen en Amsterdam) betrekken wij, via een directe verbinding, dagelijks het grootste deel van onze goederen. Meer dan 24.000 artikels, waarvan ondertussen reeds 71% milieuvriendelijk, liggen er op voorraad in een geautomatiseerd magazijn van meer dan 32.000 m2.

In samenspraak met onze medevennoten werd o.a. de merknaam Quantore geregistreerd, die staat voor kwaliteit, verzorgd design en een scherpe prijs. De internet shop www.onzea.be  werd geactiveerd en er werd een uitgebreide kantoorcatalogus uitgegeven.

Katheleyne Donckers, de partner van Dirk, vervoegde de firma in 1997 en bracht haar expertise mee vanuit het onderwijs.

2010 tot …
Dirk en Katheleyne namen de leiding over, en zoon Jan-Pieter kwam het team versterken. De tijd staat niet stil en met de intocht van de 4de generatie werd er besloten om te verhuizen naar een groter magazijn waardoor de toekomstige groei van de firma verzekerd is. Sinds mei 2014 hebben we ons met de groothandel gevestigd op de Lage kaart in Brasschaat, terwijl Kris de activiteit van de drukkerij verderzette in Borgerhout tot 2021. Door de aankoop van het nieuwe magazijn hebben we ons assortiment nog kunnen uitbreiden en worden bestellingen efficiënter klaargemaakt en uitgeleverd.

De volgende stap in de uitbouw van de firma was de inrichting van onze showroom waar leerkrachten, directies en bedrijven producten kunnen komen bekijken, testen en vergelijken.
We willen hier op termijn ook de Kmo’s uit het Antwerpse en omgeving uitnodigen om hun kantoormaterialen te komen bestellen.

De pijlers waarop verder wordt gebouwd zijn kwaliteit, service en samenwerking. Wij willen een sterke KMO blijven, op mensenmaat en klantvriendelijk. Waar nodig zal verder worden samengewerkt om een grootschaligheid te bekomen die de internationale concurrentie aankan.