Onze missie

Kwaliteit, klantvriendelijkheid, service, samenwerking

Onze missie is als KMO ook in de vierde generatie succesvol verder te evolueren, met als doel het voortbestaan van de firma - samen met de werkgelegenheid en het inkomen van een tiental families - te verzekeren. Daarom ontwikkelen we een lange termijn-visie met onze klanten en onze leveranciers, en gaan daarbij steeds uit van respect voor ieders visie en beogen we een win-winsituatie voor alle stakeholders. De economie moet steeds ten dienste staan van de mens, die primeert. Winst maken als vergoeding is onontbeerlijk, winstmaximalisatie kan maatschappelijk nooit een doel zijn. We willen daarom ethisch ondernemen en samen met onze medewerkers een brug vormen tussen de fabrikanten, onze leveranciers en onze klanten. We willen ten alle tijde onze afspraken nakomen. We zijn er nadrukkelijk van overtuigd dat dergelijke manier van werken ook voor ons het meest voldoening geeft en uiteindelijk zijn vruchten zal afwerpen.

We dragen klantvriendelijkheid hoog in het vaandel. Onze klanten willen we zo snel mogelijk beleveren, we willen ze adviseren met de juiste en kwaliteitsvolle producten en op eenvoudige vraag helpen bij hun zoektocht daarnaar. We streven er naar een totaaloplossing te bieden, daarom zoeken we in deze geglobaliseerde wereld ook naar de essentiële samenwerking in een Benelux-aankoopvereniging zodat we onze klanten het grootst mogelijke gamma kunnen aanbieden. We hebben de ambitie om slagvaardig te opereren en onze klanten zoveel mogelijk te ontzorgen. We willen ze ondersteunen, de juiste informatie verstrekken, kortom de nodige service geven die binnen onze mogelijkheden ligt, omdat we ze kennen en dichtbij hen staan in deze soms digitale anonieme wereld. We nemen ons voor om steeds alert te reageren op hun mogelijke klachten en die binnen de kortste keer op een integere manier af te handelen. We nemen ons voor onze verantwoordelijkheid nooit te ontlopen.

Om, indien nodig,  onze klanten hun rechten te helpen afdwingen en om ze te helpen bij het winnen van de juiste informatie, streven we naar een goede, billijke en loyale band met onze leveranciers. We willen ook met hen steeds blijven handelen op een correcte en respectvolle manier. Zodoende kunnen wij ook van hen de broodnodige steun en service verwachten zodat we op onze beurt onze klanten kunnen verder helpen.

Deze missie wordt voorgelegd en ondersteund door al onze medewerkers.